Valencià Castellano
 
 
 
 
  Inici Contacte Mapa Web
CERCAR   
 
 
  Ajuntament
  Servicis al Ciutadà
  Servicis Municipals
  Turisme
  PLENS
  NOTICÍES
  AGENDA
  ENQUESTES
 - El Parc Natural de la Serra Mariola
 - Allotjament i Comerç
 - Rutes
 - Història
 - Directori municipal

Ajuntament >> Perfil del contractant

 
PERFIL DEL CONTRACTANT.
Informació sobre la contractació administrativa a l'Ajuntament.

            El Perfil de contractant és el lloc del portal web municipal en què es difon la informació relativa a la contractació administrativa.

            Atenent al procediment d'adjudicació dels contractes del sector públic i, mitjançant aquest lloc web, l'Ajuntament d'Agres vol assegurar la transparència i l'accés públic a l'activitat contractual d'una manera clara per al ciutadà. Des d'aquesta pàgina el ciutadà pot consultar les contractacions programades, els anuncis de licitació, els anuncis d'adjudicació, així com accedir als plecs i altra documentació complementària dels expedients de contractació de tots els òrgans de contractació de l'Ajuntament.


"Perfil de contractant.-

            1. Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per aquesta llei o per les normes autonòmiques de desenvolupament o en aquells en què es decidesca voluntàriament, els òrgans de contractació difondran, a través d'internet, el seu perfil de contractant. La forma d'accés al perfil de contractant s'ha d'especificar a les pàgines web institucionals que mantinguen els ens del sector públic, a la Plataforma de Contractació de l'Estat i en els plecs i anuncis de licitació.

            2.- El perfil de contractant pot incloure qualssevol dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, com ara els anuncis d'informació prèvia que preveu l'art. 125, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a les mateixes , les contractacions programades, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com punts de contacte i mitjans de comunicació que poden utilitzar-se per relacionar-se amb l'òrgan de contractació. En tot cas s'ha de publicar en el perfil de contractant l'adjudicació provisional dels contractes.

            3.- El sistema informàtic que suporte el perfil del contractant haurà de comptar amb un dispositiu que permeta acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'incloga en el mateix.

            4. La difusió a través del perfil de contractant de la informació relativa als procediments d'adjudicació de contractes tindrà els efectes que preveu el títol I del llibre III. "(Art. 42 LCSP)


Continguts relacionats:

 

 1. CONSULTORI MÈDIC AUXILIAR

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (Descàrrega)

PROJECTE MODIFICAT 2 COMPLET (Descàrrega)

_________

 
 
 
  Ajment. de Agres. 2018 Crèdits