El lloc de recollida és a l’Avda. Ramón Castañer, junt al contenidor de vidre