Els centres Servef d’Ocupació són les oficines d’Ocupació del Servici Públic d’Ocupació de la Comunitat Valenciana. Estan distribuïts per tot el territori de la Comunitat Valenciana i els servicis que presten són totalment gratuïts.

La inscripció en un Centre Servef d’Ocupació és el pas previ per a accedir als servicis que ofereix el Servef. La poden realitzar tant els treballadors desocupats com els qui desitgen millorar la seua ocupació i que és voluntària per a tots excepte per als perceptors de prestacions per desocupació.

Cita Prèvia:

  • web
  • Telèfon:
    • 901 11 99 99
    • 901 01 02 10