Partim de l’àrea recreativa del convent d’Agres, que compta amb taules de pedra i fusta, restaurant i font. Iniciarem la pujada pel marge esquerre des del que podrem veure del Barranc del Molí i la població d’Agres amb la seua fisonomia característica, lliscant-se pel...