OBRES PISCINA AGRES

Subvencionat per la Excelentisima Diputació provincial d’Alacant.Obres d’urbanització de vials i espais públics 2018.
Lot 2: “Urbanització poliesportiva i condicionament piscina municipal d’Agres.
Import: 299.724,33€.

Últimes notícies

Històric de notícies