Cava de les Eres: situada a 700 metres d’altitud dins de la població i que va ser derruïda a meitat del segle XX .Avui sols queda el nom del carrer on estaven situades.
Coordenades U.T.M. 158957 Mapa 821

Cava del Teix: situada a 1206 metres d’altitud, diàmetre interior de 6 metres i capacitat de 200 metres cúbics, la qual no conserva la seva bòveda.

Coordenades U.T.M. 170943 Mapa 821