Aquesta cava està situada entre els termes municipals de Bocairent, Alfafara i Agres. A la serra de Mariola a 1050 metres d’alçada, al nord del mas dels arbres.
Es una extraordinària edificació d’un alt valor de caràcter monumental i pel protagonisme de la seva activitat comercial.

En el seu aspecte extern es caracteritza sobre tot els seus contraforts que va ser necessari construir per a poder elevar l’altura del dipòsit, d’uns 40 metres d’amplitud, reforçat 8 contraforts. N la part superior es conserva el mur perimetral de la cava, de planta octagonal, El qual presenta 2 portes superiors orientades al sud i a l’oest.

L’interior es de planta circular, revestit en aparells de mamposteria de gran tamany i amb morter. En les parts inferiors es veu la pedra tallada amb senyals de perforació. Te un diàmetre de 14´50 metres i una altura de 10´20 metres, lo que permetia una capacitat de magatzematge de 1700 metres cúbics. Te 3 boques d’accés situades a diferents nivells, per la més baixa en el sud-est s’accedeix a base del pou per mig d’un passadís, l’accés al nivell mig, sud-oest, presenta una estança contigua o refugi, la superior es una estança bovejada de planta abocinada.

En un sillar de la part exterior podem llegir una inscripció que posa: de..1780 en l’any 1792.Esta cava va ser construïda per la ciutat de Xàtiva.

Coordenades U.T.M. 144939 Mapa 820