Esta situada en la Serra Mariola en la cresta i vessant sud-oest, pròxima al cim del Comptador, a 1200 metres d’alçada. I a pocs metres del refugi de muntanya del centre excursionista d’Alcoi, i junt a la pista d’accés de l’observatori forestal del Comptador.
Valoració: mereix una alta valoració i interès, per la seva situació en una àrea visitada per excursionistes i també pel seu fàcil accés.

Es un dipòsit circular d’uns 9 metres de diàmetre exterior, excavat parcialment en la vessant de la serra i sobre elevat un terç en la superfície en el costat nord-est. Al que rodeja un gros mur de contenció, i que permet una plataforma d’accés a les boques superiors.

L’interior te un diàmetre de 7 metres i una profunditat de 10 metres. La seva capacitat es d’uns 320 metres cúbics. L’obra interior es de mamposteria regular en sec, i la superior deixa observar un mescla amb morter. En el mur que cau en la part nord, es veu una petita porta que comunica l’interior del dipòsit amb l’exterior.

Aquesta Cava, conserva la seva coberta original, de falsa cúpula de mamposteria i morter, de petit grossor i tendència hemisfèrica aixadada. L’accés al dipòsit es situa en el terç superior, i s’orienta a l’est, on el mur de contenció finalitza.

A uns 50 metres a ponent, es conservava fins 1975, les restes de la casa Habitació, o refugi dels nevaters del conjunt de dipòsits que l’envoltaven. Aquestes ruïnes quedaren integrades en el refugi de muntanya del centre excursionista d’Alcoi.

La seva construcció va ser de la primera meitat del segle XVIII.

Coordenades U.T.M. 171943 Mapa 821