L’agent productor de neu per excel•lència es la neu. Sobre aquesta matèria tan perecedera, les cultures mediterrànies van alçar un comerç molt sòlid i vigorós.
Aquest comerç que tanta espenta va tindré des del segle 15 al segle 20 va desaparèixer de cop degut a un avanç tecnològic, la creació de gel artificialment ,es per això que molts dipòsits situats en àrees urbanes desaparegueren ràpidament, altres han tingut una ràpida degradació, per fi altres queden solitaris a les serres de la Comunitat Valenciana, mostrant a tots els seus grans pous i les seves grosses parets.

Les Caves de la comunitat formen part del seu patrimoni per tres motius molt clars: com a edificis monumentals, com a elements de l’arquitectura rural, i com a conformadors dels paisatges muntanyosos valencians. Algunes neveres, per les segues dimensions i curada estructura, son autèntics monuments i acreïdors per si mateixa, de protecció com tantes altres edificacions.

Tots els dipòsits inclòs els més deteriorats o senzills, son elements de l’arquitectura rural.

Per últim ressenyar que aquestes caves han potenciat i singularitzat d’una forma desmesurada els paratges en que estan ubicats, a menut perduts en les muntanyes.

Veure en el mapa